Polski Ład: samorządy otrzymają blisko 24 mld zł

Materiał informacyjny BGK
Udostępnij:
Jeszcze dwa lata temu globalna pandemia była opowieścią z gatunku science fiction. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić, że szybko przestanie wpływać na światową, a więc również polską, gospodarkę. Dlatego tak ważne są działania mające niwelować skutki wszelkich ograniczeń, ale konieczne są także plany rozwoju uwzględniające nowe realia. Do nich bez wątpienia należy, przygotowany przez rząd Mateusza Morawieckiego, Program Inwestycji Strategicznych realizowany przy pomocy Banku Gospodarstwa Krajowego.

W maju tego roku rząd Prawa i Sprawiedliwości zaprezentował „Polski Ład”, czyli program społeczno-gospodarczy na okres „pocovidowy”. Zakłada m.in.  zwiększenie środków na finansowanie służby zdrowia do 7 proc. PKB, obniżkę podatków (w tym kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł), możliwość uzyskania kredytu na mieszkanie bez wkładu własnego, uproszczenie procedury budowy domów do 70 mkw., emeryturę bez podatku do 2500 zł. Lista długa i każdy z jej punktów jest istotny dla milionów Polaków. Nie można jednak zapominać o inwestycjach, które mogą wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy.

Zważywszy na skutki pandemii, która zachwiała gospodarką, powodując m.in. perturbacje w codziennej działalności firm rożnych branż, załamanie łańcucha dostaw, drastyczny spadek produkcji, czy po prostu zamknięcie na wiele miesięcy (np. restauracji, hoteli, siłowni) – zapowiedź wsparcia inwestycji jest niezmiernie ważna. Wprawdzie Polska na tle wielu innych państw radzi sobie nieźle, ale niewątpliwie potrzeba działań innowacyjnych.

I właśnie dla zabezpieczenia tych potrzeb – zwłaszcza finansowania nowych pomysłów, powołano Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, który adresowany jest do lokalnych samorządów, czyli gmin, powiatów, miast, województw oraz związków JST w całej Polsce. 

Jak zainteresowani mogą uzyskać środki? Program przygotowany przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego jest realizowany, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, poprzez promesy inwestycyjne, a wysokość bezzwrotnego dofinansowania zależy od priorytetu inwestycji.

Główny cel jaki przyświecał pomysłowi powołania Funduszu było pobudzenie aktywności wójtów, czy burmistrzów działających w „małych ojczyznach” i mających bezpośredni wpływ na to co się dzieje w niewielkiej, ale bardzo ważnej, społeczności lokalnej, która dzięki rządowemu „zastrzykowi gotówki” będzie miała szansę na szybszy rozwój. Nowe inwestycje mają wpłynąć na tworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji na poprawę warunków życia mieszkańców danego regionu.

W Programie Inwestycji Strategicznych położono duży nacisk na zrównoważony rozwój całego kraju. Ma umożliwić zniwelowanie (albo przynajmniej znaczne zmniejszenie) różnic pomiędzy spolaryzowanymi obszarami Polski, ale także między wsiami i miastami (różnice w dostępie do infrastruktury komunikacyjnej, sportowej, edukacji itp.) Mniej zamożne regiony mają się stać bardziej konkurencyjne nie tylko pod względem zatrudnienia, ale innych względów - skłaniających do wyboru danej miejscowości jako miejsca zamieszkania.

Podczas pierwszej edycji naboru wniosków (rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r.), samorządy mogły zgłaszać trzy wnioski do realizacji zadania do 5 mln zł, do 30 mln zł oraz bez limitu.

Rozpatrywanie wniosków powierzono Komisji ds. wsparcia „Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych”, która zarekomendowała premierowi Morawieckiemu najbardziej obiecujące projekty.

W przypadku projektów bezzwrotnych, najwyższe dofinansowanie może sięgnąć aż do 95% wartości. Sfinansowanie pozostałej części inwestycji spoczywa na samorządach. Najhojniej subsydiowany priorytet obejmuje m.in. budowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej, budowę oczyszczalni ścieków, a także modernizację gospodarki odpadami. W tej kategorii samorządy mogą także pozyskiwać środki na budowę i modernizację źródeł ciepła oraz odnawialnych źródeł energii.

W odrębnej kategorii uwzględniono możliwość dofinansowania projektów dotyczących infrastruktury kulturalnej, turystycznej i sportowej, a także cyfryzację usług publicznych i komunalnych. Uwzględniono tu także inwestycje związane z rewitalizacją obszarów miejskich oraz tworzenie i rozwój publicznego zeroemisyjnego transportu.
Trzeci i czwarty priorytet zakłada wsparcie dla budowy ogólnej infrastruktury transportowej, społecznej i edukacyjnej, telekomunikacyjnej, budowę inkubatorów przedsiębiorczości czy też parków naukowo-technologicznych.

W ogłoszonym właśnie rozstrzygnięciu naboru poinformowano, że powiat braniewski oraz gminy z powiatu braniewskiego otrzymają bezzwrotne dofinansowania następujących projektów:

  • Gmina Braniewo - BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ i WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ W GMINIE BRANIEWO 3 040 000 zł
  • Gmina Frombork - Modernizacja kotłowni miejskiej na biomasę we Fromborku 3 800 000 zł
  • Gmina Lelkowo - Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lelkowo 2 688 500 zł
  • Gmina Miasta Braniewa - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu MOS- etap I boisko piłkarskie oraz budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędna infrastrukturą 5 000 000 zł
  • Gmina Pieniężno - Przebudowa dróg w gminie Pieniężno 2 508 765 zł
  • Gmina Pieniężno - Gospodarka wodnościekowa w Gminie Pieniężno 1 429 650 zł
  • Gmina Wilczęta - Wymiana źródła ciepła na zeroemisyjne, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizacja budynku SP Wilczęta i GBP Wilczęta 3 800 000 zł
  • Powiat Braniewski - Rozbudowa najważniejszych szlaków komunikacyjnych Powiatu Braniewskiego 8 540 500 zł

Pełna lista zaakceptowanych wniosków https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21535

Dodaj ogłoszenie